İLETİŞİM

BİLİMSEL SEKRETERYA

Türk Girişimsel Radyoloji Derneği

Hoşdere Caddesi, Güzelkent Sokak

Çankaya Evleri F Blok Daire 2 Çankaya – Ankara / Türkiye

Tel: +90 312 442 36 53

Fax: +90 312 442 36 54

Web: www.tgrd.org.tr

E-posta: tgrd@tgrd.org.tr

ORGANİZASYON SEKRETERYASI

Serenas Uluslararası Turizm Kongre Organizasyon A.Ş.

Turan Güneş Bulvarı 5. Cadde No:13

06550Yıldız, Çankaya-Ankara / Türkiye

Tel:+90 312 440 50 11

Fax:+90 312 441 45 62

Web: www.serenas.com.tr

E-posta: girisimselradyoloji@serenas.com.tr