KURULLAR

DÜZENLEME KURULU

Kongre Başkanı
M. Halil Öztürk

Kongre Genel Sekreteri
Kıvılcım Yavuz

Kongre Saymanı
Mehmet Gümüş

Üyeler
E. Umut Özyer

Suat Eren

Volkan Çakır

Hasan Ali Durmaz

BİLİMSEL KURUL

Bilimsel Kurul Başkanı
Saim Yılmaz

Bilimsel Kurul Başkan Yardımcısı
Burçak Gümüş

Bilimsel Kurul Üyeleri
Devrim Akıncı

Bülent Arslan

Ümit Belet

Michael Dake

Hasan Dinç

Laura Findeiss

Jafar Golzarian

John Kaufman

Charles Ray

E. Umut Özyer

Wael Saad

Marc Sapoval

Hakan Selçuk

 

DANIŞMA KURULU

Danışma Kurulu Başkanı
Bülent Arslan

Danışma Kurulu Üyeleri
Michael Dake

Laura Findeiss

Jafar Golzarian

John Kaufman

Charles Ray

Wael Saad

Marc Sapoval